ONZE VISIE

Kernwoorden voor onze praktijk zijn:

Professioneel wil zeggen goed georganiseerd, optimaal gebruik makend van de aanwezige capaciteit (medewerkers gediplomeerd c.q. opgeleid volgens actuele wetenschappelijke kennis en het beschikbaar hebben van kwalitatief goede bedrijfsmiddelen en infrastructuur) en het uitstralen van deze professionaliteit naar de buitenwereld.

De zorgvisie die de praktijk voor Fysio- en Manuele therapie Ronald Moes heeft is: een patiënt met een hulpvraag, zo optimaal mogelijk, binnen het domein van de Fysiotherapie te behandelen, met als doel de hulpvraag in te vullen.

Langdurige relaties wil zeggen dat de patiënt, bij de aanwezigheid van een (nieuwe) hulpvraag, terugkeert naar onze praktijk en dat de tevreden patiënt een referentie is voor nieuwe hulpvragers.

Kwaliteit is het voldoen aan de eisen/wensen van de patiënt binnen de mogelijkheden van de wetenschap c.q. Evidence based practice.